Έπαθλο Νέων Οδηγών 2013

 

Αρχική επάθλου - Κανονισμός - Πληροφορίες - Έπαθλα - Προσφορές - Συμμετοχές - Βαθμολογία - Gallery - Forum 

 

Κανονισμός Επάθλου, εγκεκριμένος από την ΕΘΕΑ

Up Date 29/04/2013

1. Διαγωνιζόμενοι

Οδηγοί αγώνων κάτοχοι Ελληνικής αγωνιστικής άδειας που

  α) Γεννήθηκαν μετά την 1/1/1983 και

  β) Απέκτησαν αγωνιστική άδεια μετά την 1/1/2011, ή κατέχουν παλαιότερη αγωνιστική άδεια, χωρίς ποτέ να έχουν συμμετάσχει ΩΣ ΟΔΗΓΟΙ στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό σε οποιασδήποτε μορφής αγώνα (πλην παιδιάς) πριν την 1/1/2011 

 

Για τους συνοδηγούς προβλέπονται 2 εκδοχές.

  α) Συνοδηγοί χωρίς περιορισμό ηλικίας και παλαιότητας αγωνιστικής άδειας. Σε αντίθεση με τον γενικό κανονισμό Ραλλύ  δεν επιτρέπεται όμως να οδηγήσουν  σε καμία ειδική διαδρομή των αγώνων του συγκεκριμένου επάθλου, επί ποινή αποκλεισμού από την βαθμολογία του επάθλου νέων.

  β) Συνοδηγοί πού έχουν τις ίδιες προϋποθέσεις ηλικίας και παλαιότητας με τους οδηγούς. (Νέοι). Ένα τέτοιο πλήρωμα θα ονομάζεται Αμιγώς Νέο Πλήρωμα, και επί πλέον των άλλων θα διεκδικήσει ειδικά έπαθλα που αναφέρονται στην αντίστοιχη παράγραφο.

 

     Εφ όσον πρόκειται περί επάθλου οδηγού, επιτρέπεται η αλλαγή συνοδηγού από αγώνα σε αγώνα.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν στον θεσμό θα πρέπει  να το αναφέρουν στην δήλωση συμμετοχής τους σε κάθε αγώνα ξεχωριστά.

 

2.Αυτοκίνητα.

Οι νέοι οδηγοί μπορούν να συμμετέχουν με οποιοδήποτε αυτοκίνητο σύμφωνο με τους κανονισμούς της ΕΠΑ-ΟΜΑΕ.

Επιτρέπεται η αλλαγή αυτοκινήτου και ομάδας-κλάσης από αγώνα σε αγώνα.

 

3.Βαθμολογία.

Με το σύστημα πολυνίκους ανεξαρτήτως ομάδας- κλάσης. (0-1400, 0-1600, 0-2000, 0-άνω των 2000. Για να μετρήσει μία κλάση  απαιτούνται 3 εκκινήσαντες.

 Μετρούν και οι τρεις αγώνες του επάθλου χώματος κεντρικής Ελλάδος. (Μετέωρα, Λαμία, Μαύρο Ρόδο).

 Βαθμολογείται όποιος εκκινήσει τουλάχιστον στους 2 αγώνες.

 

 4. Διαδικασία υλοποίησης.  

Συντονιστές του επάθλου ορίζονται οι κ.κ. Βασιλογιάννης Κώστας (xwmatinos@xwmatinos.gr )  και Χρήστος Πλατής (x-platis@otenet.gr ).  Καθήκοντα τους η τήρηση του παρόντος κανονισμού, η επισήμανση προς τους αγωνοδίκες τυχουσών παραβάσεων, η γνωστοποίηση προς τους οργανωτές και την ΕΘΕΑ  της κατάταξης και της βαθμολογίας, η εκπαίδευση των συμμετεχόντων και η προβολή του θεσμού.

 

5. ΕΠΑΘΛΑ .

Στον πρώτο οδηγό Γενικής Κατάταξης Νέων κάθε αγώνα, απονέμεται κύπελλο

 Στον ΝΙΚΗΤΗ του επάθλου με την βαθμολογία ΠΟΛΥΝΙΚΟΥΣ, απονέμεται στο τέλος του χρόνου Κύπελλο. Εάν πρόκειται για Αμιγώς Νέο Πλήρωμα, απονέμονται δίδυμα Κύπελλα.

 

Οι συντονιστές υποχρεούνται να ανακοινώνουν τακτικά κατάλογο αθλοθετούμενων βραβείων ή χορηγιών για την ενημέρωση των συμμετεχόντων στο έπαθλο.

 

Η διάθεση χρηματικών ή άλλων βραβείων ή χορηγιών που ενδεχομένως προκύψουν ανατίθεται στους συντονιστές και θα γίνει με δική τους ευθύνη.

 

εκτύπωση κανονισμού...

 
 
 

Copyright © 2005-2013 by www.xwmatinos.gr